Skip to content

Välkommen till DCL Malmö AB.

DCL- ett arbetsintegrerat socialt företag med målsättning att ge människor som vill, och som står långt ifrån arbetsmarknaden, en möjlighet till en ny livssituation. Människor som idag på grund av fysiska och psykiska funktionsnedsättningar lever i utanförskap och har svårt att få och behålla arbete ges en möjlighet att bli en del av arbetsmarknaden.

Om oss

DCL är ett ASF företag i Malmö och är grundad som en ekonomisk förening. Föreningen startades 2017 av Ulrik Ekheim som i många år funderat på att ge människor som står långt från arbetsmarknaden och som är villiga till förändring, att ge dessa individer en ny möjlighet. Utgångspunkten är att våra deltagare skall erbjudas möjlighet att  arbeta utifrån sina egna förutsättningar och utveckla sina egna förmågor och färdigheter.

Vårt arbetsintegrerande sociala företag är en organisation som arbetar med logistik och distribution samtidigt som vi erbjuder coachning och vägledning för våra anställda. Vi har en vision och en stark övertygelse om att varje individ är viktig och har alltid något att bidra till samhället.

Genom att skapa möjligheter för personer som tidigare har haft svårt att få arbete att integreras på arbetsmarknaden, har vi skapat ett socialt företag som har en viktig roll i samhället då vi hjälper människor tillbaka ut i arbete.

Genom våra logistiska och distributionella tjänster bidrar vi till att hålla samhället igång genom att leverera varor och produkter till företag och privatpersoner. Vi tar också ansvar för att minska miljöpåverkan genom att erbjuda en miljövänlig och hållbar logistik, vilket gör att vi också bidrar till att göra samhället och miljön mer hållbar.

I maj 2019 väljer vi att registrera Distribution Coachning och Logistik i Malmö AB för att vi vet att det vi vill göra, hjälpa människor tillbaka till arbetslivet, behövs, är efterfrågat och rätt.

 

VÄLKOMMEN TILL DCL MALMÖ.

Tjänster

Vi erbjuder B2B lösningar inom paketering, etikettering, logistiska lösningar och utför allehanda »hands on« arbete inom många olika branscher.

 Vi arbetar för individens rätt att utföra arbete utifrån sina förutsättningar och de krav vi har på våra medarbetare är att det finns en villighet att förändra den rådande situationen, att acceptera nolltolerans mot mobbning, att alla har rätt att delta oavsett nationalitet, kön, sexuell läggning, religion, och politisk åsikt.

Mer om ASF

Ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) är en typ av organisation som förenar sociala och affärsmässiga mål genom att erbjuda sysselsättning och andra stödtjänster till personer som har svårt att få eller behålla jobb på den reguljära arbetsmarknaden. ASF:er fokuserar på att skapa meningsfulla jobb och möjligheter för personer som annars skulle ha svårt att hitta arbete på grund av olika hinder, till exempel funktionshinder, låg utbildning, bristande arbetslivserfarenhet, språksvårigheter eller andra socioekonomiska faktorer.

ASF:er är vanligtvis självfinansierande och genererar intäkter genom att erbjuda varor och tjänster på en konkurrensutsatt marknad. Detta skiljer ASF:er från traditionella välgörenhetsorganisationer som oftast är beroende av donationer och bidrag. ASF:er syftar till att vara lönsamma och därigenom hållbara på lång sikt, samtidigt som de uppfyller sitt sociala uppdrag att främja sysselsättning och social inkludering.

Som arbetsintegrerande socialt företag är vi en viktig aktör i samhället. Vi är helt självfinansierade och vill så fortsätta vara. Vi visar att det är möjligt att driva en lönsam verksamhet samtidigt som vi tar socialt ansvar och bidrar till att skapa ett mer rättvist och hållbart samhälle.

Home

Sammanfattningsvis är vårt arbetsintegrerande sociala företag viktigt i samhället eftersom vi tar socialt ansvar genom att integrera personer som har haft svårt att få arbete på arbetsmarknaden. Men inte bara det, utan detta gör även våra kunder genom att anlita oss.

Utan dom vore detta inte möjligt.

Genom våra logistik och distributionstjänster bidrar vi till att öka BNP i samhället, göra det mer hållbart och ge människor som står långt i från arbetsmarknaden en helt nychans att etablera sig i samhället och arbetslivet.

Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):

med övergripande ändamål att integrera människor som har stora  svårigheter att få och/eller behålla ett arbete i arbetsliv och samhälle.

som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.

som i sin huvudsak återinvesterar sina vinster i egna eller liknande verksamheter.

som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

»Handlingsplan för fler och växande arbetsintegrerande sociala företag« / Regeringen, April 2010

Vad säger våra medarbetare? 

“Jag har genom DCL fått ett liv som idag känns väldigt meningsfullt för mig. När jag kom till DCL så kunde jag nästan ingen svenska alls men nu kan jag utan större problem prata på svenska vilket är viktigt för mig. Utan DCL så hade jag antagligen varit sjukskriven på heltid fortfarande, men här har jag fått möjligheten att växa från mina egna förutsättningar och villkor.”

Home
Home

Vår coachning ger de anställda möjlighet att utveckla sin kompetens och potential utifrån varje individs egna hinder och möjligheter. Genom att ge dem möjlighet att utveckla sin självkänsla, självförtroende och yrkeskunskaper, kan ni öka deras möjligheter att lyckas på arbetsmarknaden och bidra till samhället på ett meningsfullt sätt. Ni bidrar också till att minska utanförskap och social exkludering, vilket är viktigt för samhället såväl som individen.

Kontakt

Fredrik Håkansson

Marknadsansvarig

Mail: fredrik@dclmalmo.se 
Telefon: 0736-75 90 01

Ulrik Ekheim

Verksamhetsansvarig

Mail: ulrik.ekheim@dclmalmo.se
Telefon: 0760-80 39 35