Välkommen till Distribution, Coachning och Logistik i Malmö AB

DCL- ett arbetsintegrerat socialt företag med målsättning att ge människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Människor som idag på grund av fysiska och psykiska funktionsnedsättningar lever i utanförskap och har svårt att få och behålla arbete.

Vi erbjuder B2B lösningar inom paketering, etikettering, logistiska lösningar och utför allehanda ”hands on” arbete inom många olika branscher.

Vi arbetar för individens rätt att utföra arbete utifrån sina förutsättningar och de krav vi har på våra medarbetare är att det finns en villighet att förändra den rådande situationen, att acceptera nolltolerans mot mobbning, att alla har rätt att delta oavsett nationalitet, kön, sexuell läggning, religion, och politisk åsikt.