Blogg

I våras fattade vi det strategiskt viktiga beslutet att flytta vår verksamhet till nya, fräscha och ändamålsenliga lokaler. Detta för att möte den ökande efterfrågan på praktik och arbetsträningsplatser. I och med flytten till Olsgårdsgatan 11 i Malmö (avfart Lockarp från yttre Ringen) är vi väl rustade för att möta den efterfrågan.

Malmö den 19 november 2018

Vi är otroligt glada över att vi nu passerat 40 deltagare. Människor som med vår hjälp får en ny chans tillbaka till arbetsmarknaden och en för dem så viktig känsla av sammanhang.